آغاز انتخابات فرمایشی در ایران

11:18

امروز جمعه ۲۸ خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. انتخاباتی که به زعم بسیاری با حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای به نفع ابراهیم رئیسی خاتمه خواهد یافت.
از میان ۵۹۲ نفری که خود را کاندید این پست نمودند تنها ۷ نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.
گمان می‌رود تمامی تلاش حکومت بر این امر استوار شده که از طریق انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور، راه برای انتصاب وی به عنوان جانشین رهبر ۸۲ ساله فعلی هموار شود.

 

Analyser: Valet i Iran är riggat av ayatolla Khamenei

Antal visningar : 36

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial