آلودگی بخش زایمان پنهان نگاه داشته شد

14:44

پرسنل بخش زنان در بیمارستان از شیوع گسترده ویروس گزارش دادند. دستوری که از ریاست بیمارستان رسید این بود: دستانتان را با ماده ضدعفونی کننده ضد عفونی کنید. اصول کلی بهداشتی را رعایت کنید و اطلاعات مربوط به آلوده شدن پرسنل را گزارش نکنید

Förlossningen drabbades av corona – ledningen la locket på

Personal vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset larmade om omfattande coronaspridning. Ledningens svar för att stoppa spridningen: sprita händerna, sköt bashygienen och sprid inte information om att personal smittats.

https://www.svt.se/nyhete

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial