آیا ممکن است دوره پساکرونا اصلاً در کار نباشد؟

رقابت نفس‌گیری بین شرکت‌های بزرگ داروسازی و مؤسسات تحقیقاتی دنیا برای کشف و تولید واکسن کرونا در جریان است؛ واکسنی معجزه‌آسا که در صورت کشف نهایی و تولید انبوه، می‌توان به عادی شدن زندگی روزمره در سراسر جهان امیدوار شد.

اما عملی شدن کشف و تولید واکسن کرونا چه‌قدر واقع‌بینانه است و آیا اساساً ممکن است اصلاً واکسنی در کار نباشد و تمامی طرح‌های تحقیقاتی مؤسسات علمی دنیا آب در هاون کوبیدن باشد؟

این پرسش را از چند جهت می‌توان بررسی کرد؛ از نگاه داروسازان و ویروس‌شناسان و متخصصان صنایع دارویی، یا از نگاه تاریخ علم پزشکی.

https://www.radiofarda.com/a/could-there-be-no-post-canonical-period/30686550.html

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial