ابرکامپیوتر فوق سریع به جنگ ویروس کرونا می رود

کامپیوتر جدیدی که عنوان “سریع ترین ابرکامپیوتر جهان” را به خود اختصاص داده برای مبارزه با ویروس کرونا به کار خواهد رفت.

ابرکامپیوتر فوگاکو که روز گذشته در مرکز تحقیقاتی ریکن در شهر کوبه در ژاپن رونمایی توانایی انجام 415 هزار تریلیون محاسبه در ثانیه را دارد که 2.8 برابر سریعتر از ابرکامپوتر سامیت ساخت شرکت آمریکایی آی بی ام است.

سامیت در گذشته چهار بار در میان سریعترین کامپیوترهای جهان در فهرست تاپ-500 قرار گرفته بود. این فهرست هر دو سال یک بار منتشر می شود.

در اکثر سال ها، کامپیوترهای آمریکایی و چینی در بالای این فهرست قرار داشتند و این اولین بار است که ژاپن پس از یازده سال این عنوان را بار دیگر کسب می کند.

این کامپیوتر اوایل سال آینده به طور کامل فعال می شود و انتظار می رود از جمله استفاده های از آن تحقیق به منظور یافتن راه درمان ویروس کرونا باشد.

https://www.bbc.com/persian/live/institutional-53146736

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial