احتمال نشت مواد رادیواکتیو از یک نیروگاه اتمی در چین

Källor: USA granskar läcka på kärnkraftverk i Kina

https://omni.se/kallor-usa-granskar-lacka-pa-karnkraftverk-i-kina/a/Ga4wQq

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial