احراز وقوع جرم در رابطه با قتل یک کودک 12 ساله توسط یک کودک 13 ساله

راهنما – امروز دادستان مراتب احراز وقوع جرم در ارتباط با قتلی که در ماه مارس در یوتوبوری اتفاق افتاد و طی آن یک کودک 13 ساله یک کودک 12 ساله را در مدرسه با چاقو به قتل رساند، آغاز نمود.
این کودک متهم به قتل می باشد ولی دادستان در لایحه خود آلترناتیو ضرب و جرح منتهی به مرگ را نیز در نظر گرفته است. دادستان اتهام وارده را با عنوان “اقدامی خطیر و آگاهانه” توصیف کرده است.
این کودک 13 ساله ارتکاب جرم را انکار می نماید. امری که باعث گردیده است تا مساله احراز وقوع جرم در دادگاه مطرح شود.
با توجه به آنکه این کودک به سن قانونی نرسیده است موضوع طرح اقامه دعوی از طرف دادستان و صدور حکم در این مورد توسط دادگاه منتفی است.

https://omni.se/bevistalan-mot-13-aring-vackt-efter-mord-pa-skola/a/VbWpl4?fbclid=IwAR1IVcYQhQP1Dqh34-SuLJd4CjiLC3SaMcu5AdN9cfMk9-OPUD2ECJMfxLc

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial