استفان لوفن: بستن مرزهای انگلستان باید هر چه سریعتر انجام شود

11:06

استفان لوفن می گوید بستن مرزهای انگلستان ضروری است ولی باید بر اساس قانون عمل نمود.
وی اضافه کرد با توجه به یافت ویروس مشابه در دانمارک ما به دقت شرایط این کشور را نیز تحت نظر داریم ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری قاطعی انجام نشده است.
 
Antal visningar : 881
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial