افزایش تعداد بیماران در استکهلم

23:28

سرایت کورونا در استکهلم همچنان رو به افزایش است. در طول چهار روز گذشته 660 مورد جدید بیماری در استان استکهلم گزارش شده که میتوان این رقم را با تعداد 638 مورد در دوره مشابه در هفته گذشته مقایسه نمود.
 
همچنین تعداد بیماران بستری در استکهلم نیز افزایش داشته است. در حال حاضر 57 بیمار در بیمارستان بستری می باشند که 20 نفر از تعداد بیماران بستری در بیمارستان در روز جمعه بیشتر است.
 
در حال حاضر 6 بیمار در استکهلم در بخش مراقبت ویژه به سر می برند.
Antal visningar : 1,112
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial