انتظار ایرانی ها برای سفر به سوئد طولانی خواهد شد

10:42

شیوع ویروس کورونا باعث گشته که بسیاری از ایرانیانی که بر اساس پیوند خانوادگی می توانستند در طول پاییز امسال به خویشاوندگان خود در سوئد بپیوندند باید همچنان منتظر بمانند.
 
بسیاری از سفارتخانه های سوئد در کشورها ساعات کار خود را کاهش داده اند که به نوبه خود باعث شده تا مدت انتظار به نحو چشمگیری افزایش یابد.
 
سفارت سوئد در تهران در این مورد بدترین شرایط را داراست. در این سفارتخانه 600 مورد مهاجرت به سوئد که قرار بود در پاییز امسال مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد به آینده موکول شده است.
 
یکی از متقاضیان که مصاحبه با همسر وی قرار بود در سپتامبر امسال انجام شود می گوید مصاحبه همسر من به سپتامبر سال آینده موکول شده است.
 
Antal visningar : 641
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial