ایران به نجیب مایل هروی تابعیت داد

10:58

محمدتقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی گفته که ایران به استاد “نجیب مایل هروی” شاعر و نویسنده برجسته افغان تابعیت داده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) آقای هاشمی گفته که اعطای تابعیت ایران به این “هنرمند” افغان مقیم ایران پنجم اسد/مرداد با تلاش و همکاری تمامی وزارتخانه‌های مرتبط صورت گرفته است.

این مقام ایرانی گفته که نجیب مایل هروی پس از خواندن سوگند نامه و انجام آزمون تابعیت، مراحل قانونی این فرآیند را طی نموده و اسناد تابعیتی او نیز در ماه‌های آینده صادر خواهد شد.

مدیر کل امور اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی گفته که علاوه بر آن مسائل مرتبط با سند مالکیت آپارتمان و بیمه بازنشستگی آقای هروی نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

در جوزای/خرداد امسال شهاب مایل هروی، فرزند نجیب مایل هروی به بی‌بی‌سی گفته بود که در اعتراض “به تبعیض دولت ایران علیه پدرش” در برابر نمایندگی وزارت خارجه ایران در مشهد خودسوزی کرده است.

او در آن زمان گفته بود که یک ماه پیش به دلیل “رفتار تحقیرآمیز دولت ایران با پدرش، عملی نشدن وعده‌های دولت، ندادن شهروندی به پدرش پس از ۴۹ سال زندگی در ایران و ندادن مسکن مصوبه هیات وزیران” خود را آتش زد.

آقای هاشمی گفته که “بازتاب حمایت ایران از نخبگان و فرهیختگان افغانستانی ساکن ایران در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی هر گونه سیاه نمایی و فضاسازی شبکه‌های خبری مغرض را کمرنگ خواهد نمود.”

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53563961

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial