بازداشت سه نفر در آلمان در ارتباط با سرقت پارسال موزه جواهرات درسدن

Picture : AFP

18:00

پلیس آلمان از بازداشت سه نفر در رابطه با سرقت سال گذشته از موزه گرین والت در شهر درسدن خبر دادند. این موزه یکی از بزرگترین گنجینه‌های اروپا محسوب می‌شود.

این افراد متهم به دزدیدن ده‌ها شیی ارزشمند هستند که حاوی قطعات الماس بوده است.

پلیس همچنین در ادامه تحقیقاتش به چندین خانه در شهر برلین یورش برد.

پلیس روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر در یک بیانیه اعلام کرد: “عملیات امروز با هدف یافتن گنجینه هنری به سرقت رفته و جمع آوری شواهد است.”

پلیس می‌گوید که حدود ۱۶۰۰ مامور پلیس در چند ایالت آلمان درگیر این پرونده بودند. گمان می‌رود که سه نفری که بازداشت شدند، عضو یک شبکه خانوادگی تبهکار در برلین هستند.

https://www.bbc.com/persian/world-54972994

Antal visningar : 49
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial