بازداشت فردی در روسیه که گمان می‌رود ‘جانی ولگا’ باشد

10:33

کارآگاهان در روسیه مردی را به ظن سرقت از ۲۶ زن سالمند و قتل آنها بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در بخشی از مرکز روسیه دستگیر کرده اند.

پلیس می گوید مظنون ۳۸ ساله به نام رادیک تاگیروف یک کلیدساز با سابقه محکومیت دزدی است.

گمان می رود او همان “جانی ولگا” باشد که به جرایم و قتل های متعددی در منطقه ای در طول رود ولگا مرتبط است.

 

https://www.bbc.com/persian/world-55154872

Antal visningar : 66
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial