با بخشنامه بانک مرکزی، سقف پرداخت پول نقد در ایران کاهش یافت

بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری سقف مجاز پرداخت پول نقد به مشتریان را در سال ۱۳۹۹ کاهش داده و آن را به پانزده میلیون تومان رسانده است.

در اردیبهشت ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.

این بخشنامه توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است. اقدام اخیر در راستای “مبارزه با پولشویی” اعلام شده است. سقف برداشت پول برای معاملات خرد بر اساس قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی هر ساله توسط هئیت وزیران دولت ایران تعیین می‌شود.

بانک مرکزی ایران در اواسط اسفند ماه پارسال گفته بود برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود.

https://www.bbc.com/persian/business-53567016

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial