بسته شدن مرز چندین کشور اروپایی با انگلستان

11:17

چندین کشور اروپایی منجمله آلمان مرزهای خود با انگلستان را به دلیل خطر شیوع ویروس جدید جهش یافته از انگلستان بسته اعلام نمودند.
 
مسافرانی که از انگلستان به آلمان وارد شدند بر خلاف میل خود در محوطه قرنطینه در فرودگاه متوقف شده اند و حق ترک فرودگاه را در انتظار دریافت پاسخ تست های انجام شده ندارند.
 
Antal visningar : 188
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial