بهره بانک مرکزی همچنان در سطح صفر باقی خواهد ماند

راهنما – همچنان که انتظار می رفت بهره بانک مرکزی تغییری نکرد و در سطح صفر باقی ماند. این تصمیم بر اساس رای مثبت تمامی اعضای شش نفره هیئت تصمیم گیرنده در بانک مرکزی اتخاذ شده است.
این تصمیم برای یک دوره دوساله گرفته شده است و تا سه ماه سوم سال 2023 اعتبار خواهد داشت.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که از “تمامی ابزار و ادوات موجود” که در اختیار بانک مرکزی است به منظور تقویت اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم استفاده خواهد کرد و اگر لازم تشخیص داده شود بهره بانک مرکزی میتواند به زیر صفر نیز تنزل یابد.

https://omni.se/riksbanken-lamnar-rantan-oforandrad-pa-0-procent/a/1nmwwG?fbclid=IwAR3Vy3khMmgnyBAuNf4MS0Fi9xwENoY55XRf5kD6rfxcmaW8M07hU2v2ZWc

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial