تجاوز به عنف از طریق تهدید توسط چاقو در استکهلم

راهنما – یکشنبه شب یک زن توسط یک مرد در منطقه Täby در یک پارک در شمال استکهلم مورد تجاوز گرفت. فرد متجاوز از چاقو به منظور ارعاب زن استفاده کرده است.
این زن به بیمارستان انتقال یافته و هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده است.
پلیس همچنان به دنبال یافتن ردپایی از فرد مجرم است و در همین رابطه مشخصات فرد متجاوز را در اختیار رسانه های گروهی قرار داده است.
بر اساس اطلاعات پلیس فرد مجرم حدود 170 تا 175 سانتیمتر قد دارد، دارای پوستی روشن و حدودا 20 تا 30 ساله است و لاغراندام می باشد.
این تجاوز حدود ساعت 18 روز یکشنبه اتفاق افتاده و فرد مجرم برای این زن ناشناس بوده است. گمان می رود که این مرد از ساحلی که این زن در آنجا استراحت می کرده است وی را تعقیب کرده باشد.

https://omni.se/polis-soker-garningsman-gar-ut-med-signalement/a/dO6r2J?fbclid=IwAR0Fc2ZvbUpPpc_YtFoEGhCTu6uerGQ9OVXcVfPF957Ih6lMF0FYLTXPyiQ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial