تداوم خشونت در Borås

10:10

طبق اظهار نظر پلیس تیراندازی های اتفاق افتاده در این اواخر در Borås نشان از آن دارد که در طول چند ماه اخیر اعمال خشونت در این شهر به شدت و به طرز نگران کننده ای افزایش داشته است.
 
سربازرس پلیس Jan Johansson عقیده دارد چنانچه سریعا تدابیری در این مورد بکار بسته نشود دیگر برای متوقف کردن آن دیر خواهد بود. وی اضافه می نماید که مسئولان کمون از واقعیت حاکم بر مناطق حساس بی خبرند.
 
بر اساس گفته وی برای کنترل اوضاع باید تعداد افراد پلیس در این شهر به دو برابر افزایش یابد.
 
در ماه سپتامبر بود که یک مرد نقابدار در یک سالن آرایش اقدام به تیراندازی نمود. چند روز بعد تیراندازی به سمت یک خانه اتفاق افتاد و در ماه اکتبر یک نوجوان 16 ساله از ناحیه سینه بر اثر شلیک گلوله به شدت مجروح شد.
 
برومند
 
https://omni.se/boraspolisen-om-inget-gors-nu-kan-vi-inte-vanda-det/a/0Knzq0?fbclid=IwAR3hgYm0z3-RP2sR2nJNQ5YSCNyNyU_9-9AjMQ1-EIJn95J3yT8BML4B5CE
Antal visningar : 43
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial