تصمیمات جدید دولت در مورد ویروس کورونا

17:59

دولت و سازمان بهداشت ملی سوئد امروز تصمیمات جدیدی را در مورد جلوگیری از شیوع کورونا معرفی نمودند.
این تصمیمات به شرح ذیل می باشد:
1. حداکثر تعداد دوستانی که میتوانند به اتفاق به رستوران بروند از 8 نفر به 4 نفر تقلیل می یابد.
2. از تاریخ 24 دسامبر فروش الکل بعد از ساعت 20.00 ممنوع خواهد بود.
3. تعداد مراجعه کنندگان در بوتیک ها و مغازه ها، مراکز خرید و سالن های ورزش محدود خواهد شد. چنانچه این اقدام نتیجه مطلوب را ایجاد ننماید این مراکز تعطیل خواهد گردید.
4. دبیرستان های کشور تا تاریخ 24 ژانویه از طریق ارتباط راه دور و اینترنت به تدریس خود ادامه خواهند داد. معملین میتوانند از منزل امر تدریس را انجام دهند.
5. استفاده از ماسک محافظ دهان در ترافیک عمومی از تاریخ 7 ژانویه توصیه می شود.
6. به تمامی کارفرمایان توصیه می شود تا حد امکان اجازه دهند تا تاریخ 24 ژانویه کارکنان از خانه به انجام وظایف شغلی خود بپردازند.
7. قویا توصیه می شود مردم از ازدحام در بوتیک ها و مراکز خرید خودداری نمایند. مسئولیت این امر با صاحبان فروشگاه ها و مراکز خرید خواهد بود.
8. تمامی مراکزی که توسط دولت یا کمون اداره می شود مانند استخرها تا تاریخ 24 ژانویه تعطیل اعلام می گردد.
 
Antal visningar : 594
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial