تصمیم نگران‌کننده دولت یونان برای پناهجویان آسیب‌پذیر

18:52

دولت یونان تصمیم گرفته دو اردوگاه مستقل پناهجویان را در جزیره لسبوس تعطیل کند و ساکنان آن را به اردوگاه موریا بفرستد.

این اردوگاه که به تراکم جمعیت و شرایط بد بهداشتی شهرت داشت، ماه پیش در آتش سوخت و ۱۳ هزار نفر آواره شدند. یونان به تازگی اردوگاه موریای دیگری بر پا کرده. دو اردوگاهی که در این جزیره در آستانه تعطیلی‌اند میزبان آسیب پذیرترین پناهجویان هستند.

https://www.bbc.com/persian/iran-54502963

Antal visningar : 57
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial