تقاضای دریافت خسارت 20 میلیون کرونی

راهنما – دو برادر به نام های Robin Dahlén و Christian Karlsson که قبلا در پرونده قتل موسوم به Kevin محکوم شده بودند تقاضای 20 میلیون کرون خسارت نموده اند.
در تقاضانامه ای که به عنوان دیوان عالی قضایی ارسال شده است اعلام شده است که این دو برادر به دلیل اقدامات پلیس از داشتن یک زندگی عادی محروم بوده اند.
این دو برادر در بهار سال 2018 از اتهامات وارده در مورد قتل Kevin چهارساله که در سال 1998 رخ داد تبرئه شدند.

https://omni.se/broderna-i-kevinfallet-kraver-miljonskadestand/a/e8AyoK?fbclid=IwAR3GbsAlpDBMUGnAqjpYlXajQ7QntSpWZT1fIL01XiKNJyou5PQXmF3mCck

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial