توقف صدور ویزا برای اتباع ایران، افغانستان و چند کشور دیگر توسط امارات

13:37

گزارش های حاکی از آن است که امارات متحده عربی صدور ویزا برای اتباع ایران و افغانستان و یازده کشور دیگر را که عمدتا کشورهای مسلمان هستند، متوقف کرده است.

 

https://www.bbc.com/persian/iran-55027839?fbclid=IwAR2zC6O-lcLOGdcjb8ZKWRci5rSGRFE-ggkYRLXgkj1BPCKuHHrlsS0x6o8

Antal visningar : 62
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial