جان پدر کجایی؟

11:03

جان پدر کجاستی؟

این جمله صدای پدری بود که پس از ۱۴۲ بار تلفن به دخترش روی پیامگیرش گفت. پیام‌گیری که به دست امدادگران افتاد درهفته‌ای که گذشت صدها غزل و قطعه هنری با اشاره به همین جان پدر کجاستی؟ سروده شد. چند تن از شاعران به نام ایرانی در این حادثه با همین زبان دلسوزی و همدردی نشان داده‌اند. همین شعار در بنرهای شهرداری تهران منعکس شد .

به تازگی جمعی از استادان و کارشناسان فرهنگ در حوزه زبان فارسی، از نزدیک شدن نسل جوان ایران و افغانستانی گفتند که در فعالیت‌های فرهنگی مشترک، به هم نزدیک و با هم مهربان شده‌اند. این هفته بعد از بمباران دانشگاهی بزرگ در کابل، این ادعا به اثبات رسید. دانشگاه‌های مختلف ایران و مراکز فرهنگی و علوم انسانی، به سرعت و همصدا به ابراز همدردی با کشته شدگان و مجروحین آن حادثه پرداختند و در این میان شعاری هم یافتند که در دل هشتگی نشست: جان پدر کجاستی؟

https://www.bbc.com/persian/arts-54863297

Antal visningar : 76

نظرات

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • chat
    یک نظر اضافه کنید
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial