جمعیت امام علی از مشخص نبودن وضعیت اعضای بازداشتی این گروه خبر داد

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از توقیف اسناد و وسایل الکترونیک این گروه خیریه غیردولتی به وسیله نیروهای امنیتی در جریان بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس آن خبر داده است.

بنا بر اعلام این جمعیت، به رغم مراجعه مدیرعامل جمعیت امام علی به دادسرای مستقر در زندان اوین برای پیگیری وضعیت آقای میمندی نژاد و دو عضو بازداشت شده دیگر این گروه، مقام های قضایی از پاسخ گویی خودداری کرده اند.

روابط عمومی جمعیت امام علی در نخستین اطلاعیه خود که پس از بازداشت آقای میمندی نژاد و دو همکارش منتشر کرده است، نحوه بازداشت این سه نفر و توقیف اسناد و وسایل آنها را تشریح کرده است.

به نوشته این بیانیه، آقای میمندی نژاد به شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و به اتهام ” توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بازداشت شده است. “

https://www.bbc.com/persian/iran-53145209

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial