دادستان تهران از دستگیری تعدادی “دلال” در بازار ارز خبر داد

دادستان تهران از دستگیری نوزده نفر دلالان بازار ارز در تهران خبر داده و گفته پرونده آنها در حال تکمیل است.

این دستگیریها در پی التهاب بازار ارز ایران است که از ابتدای امسال شروع شده و در هفته‌های اخیر شدت یافت؛ قیمت دلار در بازار آزاد تا بیست و شش هزار تومان هم هفته پیش بالا رفته بود.

همزمان بانک مرکزی اخیرا با تشدید سختگیری بر صادرکنندگان از آنها خواسته بود ارزها را به چرخه اقتصاد این کشور بازگردانند.

بانک مرکزی گفته است بیست و هفت میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته هر چند اتاق بازرگانی تهران این رقم را قبول ندارد و آن را اشتباه محاسباتی می‌داند.

https://www.bbc.com/persian/live/53550185

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial