دادگاه نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی را در پرونده فساد مالی مجرم شناخت

10:10

نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی در پرونده فساد مالی چندین میلیون دلاری مجرم شناخته شد. دادگاه مالزی او را در خصوص هر هفت اتهامش مجرم تشخیص داد.

او با اتهام‌هایی از جمله خیانت در امانت، سوء استفاده از قدرت و همچنین پولشویی مواجه بود.

این پرونده عملا به شکل آزمایشی برای حاکمیت قانون در مالزی و اراده این کشور برای مبارزه با فساد مطرح شده بود.

نجیب رزاق چند روز پیش در انتخابات مالزی از ماهاتیر محمد شکست خورد.

ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در زمان انتخابات نجیب رزاق را به “دزدیدن میلیون‌ها دلار” متهم کرده بود.

https://www.bbc.com/persian/world-53563563

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial