دالای لاما؛ هفت میلیارد جمعیت دنیا ‘نیاز به احساس یکی بودن دارند’

اولین باری که دالای لاما را دیدم لُپم را کشید. برایم بسیار عجیب بود مردی که برای بسیاری از پیروانش به منزله خدای روی زمین است، گونه مرا نیشگون بگیرد. ولی دالای لاما مردی شوخ است که دوست دارد سر به سر مصاحبه‌کنندگانش بگذارد.

البته الان تصور چنین کاری را نمی‌توان کرد، دیدار آخر ما ارتباطی تصویری بود در محیط بی رنگ و بوی یک اپلیکشن.

دالای لاما بسرعت ظاهر می‌شود و جلوی دوربین می‌نشیند و ردای زرشکی رنگش را مرتب می‌کند و با پوزخند می‌گوید: “پنج و نیم. خیلی زوده.” هر دو می خندیم. باز هم دارد سر بسرم می‌گذارد.

وقتی فهمیدم رهبر بوداییان تبتی قبول کرده با من گفتگو کند خیلی خوشحال شدم اما وقتی منشیش گفت این مصاحبه ساعت ۹ به وقت هند خواهد بود کمی وا رفتم. این یعنی چهار و نیم صبح به وقت بریتانیا که یعنی برای این مصاحبه باید ۳.۳۰ صبح سر کار می‌رفتم.

جیمز برانت، تهیه کننده این مصاحبه دست به کار شد و منشی عالی‌جناب قبول کرد که ساعت مصاحبه را به ۱۰ به وقت هند تغییر دهد.

بنابراین ساعت ۵ صبح به ساختمان بی‌بی‌سی در لندن رفتم تا تصویرهای ارسالی از تارامشالا در شمال هند ببینم.

https://www.bbc.com/persian/world-features-53105421

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial