دستگیری 42 نفر در طول یک هفته به دلیل خرید سکس

10:18

در طول هفته گذشته 42 نفر به دلیل خرید سکس در استکهلم توسط پلیس بازداشت شده اند.
بر اساس گزارش پلیس کثرت افراد دستگیر شده نشان می دهد که خرید و فروش بدن زنان همچنان بازار خوبی دارد و منبع درآمد بزرگی برای گروه های بزهکار به شمار می رود.
 
در بهار سال گذشته بود که در هجوم پلیس به یکی از این مراکز یک فرد معروف نیز دستگیر شد.
به گفته یکی از مامورین پلیس این دستگیری ها نشان می دهد که تلاش ما به منظور جلوگیری از وقوع چنین جرائمی فاقد تاثیر درازمدت بوده است.
 
بسیاری از این افراد در فاحشه خانه هایی در Skatteskrapan و Gamla stan دستگیر شده اند.
در طول این هفته پلیس با 41 زن که به فروش سکس اشتغال داشته اند روبرو شده است. بسیاری از آنان از کشورهای رومانی و نیجریه بوده و همگی فاقد اقامت سوئد می باشند.
 
Antal visningar : 2,584
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial