دموکرات های سوئد و پیشنهاد پرداخت 10000 کرون به هر سوئدی

11:07

حزب دموکرات های سوئد پیشنهادی را مطرح نموده اند که بر اساس آن به هر فرد سوئدی در طول نیمه اول سال آینده 10000 کرون کمک بلاعوض پرداخت شود. همچنین در این پیشنهاد آمده است که برای کودکان زیر 5 سال این رقم 5000 کرون تعیین گردد.
 
به عقیده این حزب این امر می تواند در به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا نماید.
 
این پیشنهاد انتظار می رود حدود 82 میلیار کرون برای دولت هزینه ایجاد کند که بیش از بودجه دفاعی کشور خواهد بود.
 
Antal visningar : 3,438
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial