سخت‌گیری‌های بیشتر سر راه پناهجویانی که می‌خواهند از کانال بگذرند

10:13

در پی توافق بریتانیا و فرانسه قرار است از هفته آینده تدابیر امنیتی برای جلوگیری از عبور پناهجویان از کانال مانش شدیدتر شود. بر این اساس، در ازای مبغلی که بریتانیا پرداخت می‌کند فرانسه نیروها و امکاناتش برای کنترل مرزها را تقویت می‌کند تا مانع عبور پناهجویان با قایق شوند.

 

https://www.bbc.com/persian/world-55125264

Antal visningar : 27
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial