سومین دوز واکسن

10:17

بر اساس گزارش سازمان بهداشت عمومی سوئد این امکان‌وجود دارد که تزریق سوم واکسن نیز مورد نیاز باشد.
افراد بالای هشتاد سال و افراد بیمار در این گروه قرار میگیرند.
همچنین افراد عادی نیز ممکن است که هر هجده ماه یکبار به تجدید واکسن نیاز داشته باشند.

 

FHM: Vissa kommer behöva en tredje dos redan i vinter

Antal visningar : 275

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial