صف‌آرایی کامپیوترهای خانگی در مقابل ویروس کرونا

با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، صدها هزار کامپیوتر خانگی به جنگ آن رفتند. آن هم در قالب پروژه ای به نام ‘فولدینگ ات هوم ‘. این پروژه از ظرفیت آزاد کامپیوترها برای محاسبات پیچیده درباره ویژگی‌های این ویروس استفاده می‌کند. استقبال از آن در دوره همه‌گیری به حدی بود که رکورد جدیدی در ظرفیت محاسبات کامپیوتری ثبت شد.

https://www.bbc.com/persian/world-53213826

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial