فرانسه حضور در مدارس را اجباری کرد

با کاهش محدودیتهای مرتبط با شیوع کرونا در فرانسه، حضور در سر کلاس در مدارس از دوشنبه برای دانش آموزان زیر پانزده سال اجباری اعلام شده است.

فقط دبیرستانهایی که سه سال آخر آموزش متوسطه را در بر می‌گیردند از این دستورالعمل دولتی مستثنی شده‌اند.

در هفته‌های اخیر مدارس برای خانواده‌هایی که مایل به فرستادن فرزندان خود بودند بصورت داوطلبانه باز شده بود.

https://www.bbc.com/persian/live/institutional-53131428

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial