فردی را که به وی تیراندازی کرده بود به پلیس معرفی کرد – پسرعمویش کشته شد

10:17
بعد از آن که این مرد جوان دوست دوران کودکی خود را که به وی تیراندازی کرده بود به پلیس معرفی کرد پسر عموی وی به عنوان انتقام به قتل رسید.
 
دادستان و تمامی دست اندرکاران پرونده نسبت به نحوه عمل پلیس در این مورد اعتراض دارند.
 
پس از تیراندازی فرد مضروب و خانواده وی به مدت یک هفته به مکانی محافظت شده انتقال یافتند ولی پس از یک هفته پلیس علیرغم مخالفت خانواده، آنان را به لین شوپینگ بازگرداند.
 
پس از انتقال به لین شوپینگ پدر خانواده تهدید به قتل شد و سرانجام پسر عموی کسی که ضارب را به پلیس معرفی کرده بود به عنوان انتقامجویی از پشت در آپارتمان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
 
فردی که به سمت وی تیراندازی کرده بود اکنون به 10 سال زندان محکوم شده است ولی هنوز کسی در ارتباط با تهدید پدر خانواده و قتل انجام گرفته دستگیر نشده است.
 
برومند
 
Antal visningar : 866
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial