قوه قضائیه از کارگران هفت‌ تپه خواست به اعتصاب پایان دهند

در حالی که ۴۴ روز از دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه می‌گذرد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در تازه‌ترین نشست خبری خود گفت “به کارگران هم توصیه می کنیم کار را تعطیل نکنند”.

سخنگوی قوه قضائیه گفت “این شرکت هفت هشت هزار کارگر دارد و اکثریت قریب به اتفاق کارگران مشغول به کارند.

این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در حالی بیان می‌شود که سندیکای کارگران هفت تپه اعلام کرد از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می‌کند و خواستار رسیدگی هرچه زوتر به خواست و مطالبات کارگران است.

سندیکای هفت تپه می‌گوید خواست کارگران “بازگشت به کار همکاران اخراجی، بر چیده شدن بخش خصوصی و همچنین پرداخت دستمزدهای عقب افتاده سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه است”.

با این حال غلامحسین اسماعیلی می‌گوید قوه قضائیه به دنبال این است که “هم حقوق کارگران استیفا شود و شرکت هم سرپا بماند، به ویژه در این دوران که زمان کشت نیشکر است”. او از مدیران هفت تپه هم خواست که ” حقوق و مطالبات کارگران را بپردازند”.

نزدیک دو هفته پیش نیز چهار نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه مدت کوتاهی بازداشت کرد. در آن زمان، اسماعیل محمد ولی، خبرنگار مستقل حوزه کارگری و عکاس همراه او که برای تهیه گزارش از این کارخانه به شوش سفر کرده بودند نیز دستگیر شدند.

https://www.bbc.com/persian/world-53563566

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial