محکوم به زندان ابد به جرم قتل و اختفای جسد

راهنما – یک مرد 28 ساله از شهر Köping پس از محکومیت در دادگاه به جرم قتل، تجاوز و قطعه قطعه کردن و اختفای جسد به زندان ابد محکوم گردید.
وی اعتراف کرد که در ماه دسامبر سال گذشته پس از یک درگیری بر سر مواد مخدر با چاقو فرد همراه خود را به قتل رسانده و پس از آن وی را قطعه قطعه نموده و جسد را در محل تجزیه مواد غذایی مخفی نموده است.
دوست دختر این فرد نیز که هنگام وقوع قتل حضور داشته است به جرم اختفای جسد و حفاظت از مجرم به دوسال زندان محکوم گردیده است.

https://omni.se/28-aring-doms-till-livstids-fangelse-efter-styckmord/a/wPw8Pn?fbclid=IwAR2-KafyGa45gPzaGHdSD4Wa11e2kG2HxNg3UMd9EbrhG5BM7KOgrikaQD4

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial