مدل سوئدی نه چندان خوب

2:33

پروفسور اقتصاد Lars Calmfors سیاست سوئد را زیر سوال برد. وی در یک مصاحبه گفت چندان هم نمیتوان مطمئن بود که سیاست سوئد در قبال ویروس کورونا درست بوده است. وی گفت درست است که ما نباید دچار پانیک بشویم ولی نباید هم چنان خونسرد عمل کنیم که اقدامات لازم را انجام ندهیم.
وی عقیده دارد هیچ معلوم نیست که اگر سوئد سیاست بسته تری را اتخاذ می کرد این امر میتوانست باعث بالا رفتن هزینه های سوئد در یک دوره بلندمدت گردد بلکه بر عکس میتوانست تا حدودی از میزان مرگ و میر ناشی از ویروس جلوگیری کند.

برومند / راهنما


Ekonomiprofessorn Lars Calmfors ifrågasätter Folkhälsomyndighetens strategi att hålla många verksamheter öppna, i hopp om att det ska rädda ekonomin.
– Jag tycker inte att vi ska drabbas av vild panik. Men vi ska inte heller vara så lugna att vi inte vidtar rätt åtgärder, säger han till Kvartal i sajtens fredagsintervju.
Calmfors menar att det inte är givet att en mer omfattande nedstängning skulle skapat större ekonomiska kostnader ur ett längre perspektiv. Den svenska strategin kan ha lett till mer smittspridning och fler dödsfall än vad den skulle ha behövt göra, säger Calmfors till Kvartal.

Professor: Svenska strategin kan vara dålig för ekonomin
https://omni.se/a/9vRXnq

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial