مظنون به اقدام قتل پلیس

18:57

مرد 18 ساله ای که در کالمار با یک شمشیر به پلیسی که قصد بازرسی آپارتمان وی را داشت حمله کرده بود توسط دادستان به اتهام اقدام قتل پلیس بازداشت گردید.
خوشبختانه مامور پلیس که مجبور به کشیدن سلاح کمری خود شده بود توانست بدون شلیک گلوله ای مرد مهاجم را دستگیر نماید.
دستور بازرسی این آپارتمان به دلیل احتمال وجود مواد مخدر در آن در دستور کار پلیس قرار گرفته بود.
 
Antal visningar : 192
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial