میخواهید به عنوان توریست به فضا سفر کنید؟

راهنما – یک شرکت آمریکایی به نام Space Perspective تلاش دارد ظرف سه تا چهار سال آینده امکان انجام یک سفر فضایی را توسط یک بالن برای کسانی که مایلند از ارتفاع سی کیلومتری زمین و کهکشان را مشاهده کنند، عملی سازد.
مسافرین این بالون پس از پایان سفر در دریا فرود خواهند آمد و پس از آن به یک کشتی منتقل خواهند شد.
هزینه این سفر حدود 120000 دلار معادل یک میلیون و دویست هزار کرون پیش بینی شده است.
شاید با اندکی صرفه جویی بتوان تا سه چهار سال آینده این مبلغ را پس انداز نمود البته اگر جزء آن دسته از کسانی هستید که از ارتفاع، آن هم ارتفاع سی کیلومتری، وحشت ندارند.

https://omni.se/bolag-vill-flyga-turister-till-stratosfaren-med-ballong/a/lABElo?fbclid=IwAR1kNoTeIbKwFxagdQcwpqifp_DYk2jIpVc8YaPuZCCX-UGyiOpLtGIPOpo

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial