میلیاردر نروژی – مظنون به قتل همسر

12:42

چند روز پیش پس از ظنین شدن پلیس به میلیاردر نروژی Tom Hagens در مورد قتل یا مشارکت در قتل همسر خود این فرد دستگیر شد.
اکنون پلیس خانه مجلل وی در خارج از اسلو را منطقه ممنوعه اعلام و آن را مسدود نموده است.
بر اساس گزارشات چاهی که در این خانه قرار دارد توجه پلیس را به خود جلب نموده است. پلیس به منظور انجام تحقیقات تکنیکی چادری بر روی این چاه نصب نموده است.
Tom Hagens هرگونه اتهام در مورد قتل یا مشارکت در قتل در ارتباط با همسر خود Anne-Elisabeth Hagen را رد نموده است.

برومند / راهنما

Norska polisens tekniker har spärrat av gårdsplaten utanför mordmisstänkte Tom Hagens bostad i Lørenskog utanför Oslo, rapporterar VG.
Polisen verkar särskilt intresserade av en brunn som man har satt upp ett tält över, skriver tidningen.
Hagen förnekar mord alternativt medhjälp till mord på försvunna hustrun Anne-Elisabeth Hagen.

Norsk polis undersöker brunn vid Hagens bostad
https://omni.se/a/AdyG5q

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial