نتایج ‘نویدبخش’ یک داروی سرطان در همان مراحل اولیه

بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده تاثیر دارویی است که می‌تواند مانع ترمیم سلول‌های سرطانی شود.

رشد تومورهای سرطانی در بیش از نیمی از ۴۰ بیماری که داروی برزوسرتیب (berzosertib) مصرف کردند متوقف شد.

کارآزمایی بالینی موسسه تحقیقات سرطان (آی سی آر) و “رویال مارسدن ان‌اچ‌اس تراست” به تاثیر حتی بیشتر برزوسرتیب در صورت استفاده همزمان با شیمی درمانی اشاره دارد.

این آزمایش برای محک زدن ایمنی این دارو طراحی شده بود.

این اولین دارو از یک خانواده تازه از روش های معالجاتی است که آزمایش می شود؛ داروهایی که یک پروتئین صاحب نقش در ترمیم دی‌ان‌ای را مسدود می کنند.

مسدود کردن این پروتئین مانع می شود سلول های سرطانی آسیب وارده به خود (مثلا در اثر شیمی درمانی) را ترمیم کنند.

این نوع درمان‌ها که ژن ها یا تغییرات ژنتیکی خاصی را هدف می گیرند به “داروهای موشکاف” معروف هستند.

این مطالعه با شرکت بیمارانی که سرطان آنها در مراحل پیشرفته بود و سایر معالجات بر آنها تاثیری نداشت انجام شد.

این یک کارآزمایی معروف به “مرحله یک” بود که فقط برای اطمینان از ایمنی دارو انجام می شود.

اما “آی‌سی‌آر” گفت که محققان نشانه های اولیه ای یافتند که برزوسرتیب می تواند مانع رشد تومورها شود.

https://www.bbc.com/persian/science-53160704

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial