نگرانی پلیس بین الملل از سرقت محموله های واکسن توسط مافیا

11:22

رییس پلیس بین الملل Jürgen Stock اعلام داشت واکسن کورونا طلای مایعی است که ممکن است در جریان نقل و انتقالات مورد حمله مافیا و سایر گروه های بزهکار قرار گیرد.
 
وی گفت واکسن کورونا با ارزشترین کالایی است که امسال در بین کشورها و مناطق مختلف جابجا خواهد شد.
 
وی همچنین اضافه کرد که در همین رابطه گرفتن و پرداخت رشوه نیز به منظور دستیابی به این طلای مایع دور از ذهن نخواهد بود.
 
[views]