هشدار مقام‌های کشاورزی آمریکا درباره ‘بذرهای مشکوک چینی’

مقام های محلی در ایالت‌های ویرجینیا و یوتا در آمریکا به شهروندان درباره کاشت بذرهای ناشناخته‌ای هشدار دادند که گفته شده از چین فرستاده شده است.

اداره کشاورزی ویرجینیا جمعه اعلام کرد که بعضی از ساکنان این ایالت بدون سفارش قبلی به صورت پستی بذرهایی را دریافت کرده‌اند که نوع آن ناشناخته است و به نظر می‌رسد از چین ارسال شده اند.

اداره کشاورزی ویرجینیا از تعداد دریافت کنندگان این بسته‌ها و انواع بذرهای ارسالی بی‌اطلاع است.

اداره کشاورزی ویرجینیا اعلام کرد:‌ “نوع بذرهای موجود در بسته‌ها هنوز ناشناخته است… بسته‌ها به وسیله پست ارسال شده و نوشته‌های روی آنها ممکن است به زبان چینی باشد.”

https://www.bbc.com/persian/world-53540670

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial