هلال احمر ایران: در حال رایزنی برای خرید یک میلیون دوز واکسن کرونا هستیم

Picture: isna

13:50

رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته که در حال رایزنی برای خرید یک میلیون دوز واکسن کرونا هستند.

کریم همتی گفته که به درخواست وزیر بهداشت که خواستار مشارکت هلال احمر در خرید واکسن کرونا شده، هم اکنون در حال گفتگو هستیم و باید از نظر قیمت و همچنین نوع واکسن با سازمان غذا و دارو چک شود و برای خرید واکسن هایی اقدام شود که مورد تایید این سازمان است.

او همچنین افزوده که “یکی از خیرین در خارج کشورقرار است مقداری واکسن خریداری و برای ما ارسال کند که البته مقدارش زیاد نیست.”

https://www.bbc.com/persian/topics/ckdxnwvwwjnt

Antal visningar : 155
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial