هلال احمر: خیرین خارج کشور تعدادی واکسن فایزر به ایران اهدا می‌کنند

11:36

کریم همتی رئیس سازمان هلال احمر ایران می‌گوید قرار است بزودی ۱۵۰ هزار دوز واکسن کرونای شرکت فایزر بیوان‌‌تک از سوی “خیرین خارج از کشور” به ایران اهدا شود.

آقای همتی گفت به دلیل نیاز به شرایط خاص برای نگهداری، این واکسن با هماهنگی وزارت بهداشت به کشور منتقل خواهد شد.

کارایی واکسن فایزر بیوان‌‌تک که باید در دمای منفی ۷۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود، ۹۵ درصد اعلام شده است.

با توجه به این که هر فرد نیاز به تزریق دو دوز واکسن کووید دارد، ۱۵۰ هزار واکسن تنها برای ۷۵ هزار نفر کافی خواهد بود.

https://www.bbc.com/persian/iran-55464170

Antal visningar : 85
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial