وزیر کشور: مراکز تفریحی در طول تابستان در سوئد بسته خواهد بود

راهنما – وزیر کشور سوئد Mikael Damberg (S) اعلام کرد ممنوعیت اجتماع بیش از 50 نفر شامل مراکز تفریحی نیز می شود و این مراکز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
به عقیده وی امکان گشایش این مراکز در طول تابستان با توجه به وضعیت ویروس و امکان انتشار آن وجود نخواهد داشت.
چندین مرکز تفریحی از دولت تقاضای بازگشایی در طول تابستان را نموده اند که اینک جواب قطعی در این مورد صادر شده است.

https://omni.se/inrikesministerns-besked-nojesparker-kan-inte-oppna/a/y3QRWA?fbclid=IwAR25NbpmUCUuAHnHqk6AJh-pWk2ZGCuqZistpyUleV8hU-18NTWxohipcb0

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial