وقتی احساس تنهایی می کنید به خاطر بسپارید که آنها با شما هستند…

Demodex  یک کنه پوستی که تنها در پوست انسان زنده یافت میشود و معمولاً بر روی صورت و چشم شما زندگی می کند!

Antal visningar : 196
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial