ویروس کرونا به تحکیم قدرت رهبران خاورمیانه کمک کرده؟

14:40

رهبران کشورهای خاورمیانه، از اختیارات اجرایی خود استفاده کرده و احکام و قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که به گفته آنان برای جلوگیری از اشاعه ویروس کروناست ولی در واقع به آنان اجازه آزادی عمل و افزایش اختیارات را می‌دهد.

بسیاری از مردمی که همه گیرشدن ویروس کرونا آنان را نگران کرده، موافق استدلال رهبرانشان هستند که می‌گویند این موقعیت استثنایی به تدابیر استثنایی نیازمند است.

ولی به عقیده منتقدان، این رهبران از بحران برای مقاصد سیاسی بهره برداری می‌کنند و اختیارات تازه‌ای برای گسترش حکومت خودکامه خود و افزایش سیاست‌های سرکوبگرانه که در بیشتر این کشورها معمول است به دست می‌آورند.

در خاورمیانه که حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی انگشت شمار است، رهبران و احزاب سیاسی تحت عنوان روند دموکراتیک، از بحران به عنوان اهرمی برای استحکام قدرت خود استفاده می‌کنند.هیچ چیز بهتر از هشدار فیونولا نی اولن، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در باره افزایش تمامیت خواهی حکومت ها در سراسر جهان در جریان اپیدمدی، بیانگر وضعیت منطقه نیست.

https://www.bbc.com/persian/world-features-52677214

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial