ویروس کورونا – مصونیت عمومی

10:51

ریاضیدان Tom Britton می گوید مصونیت عمومی زمانی به وجود می آید که 40% افراد جامعه مصونیت پیدا کرده باشند.
وی می گوید البته این رقم در حالت نرمال 60% است ولی در مورد کورونا چون در بعضی از گروه ها سرایت بیماری سریع تر رخ می دهد می توان رقم 40% را مبنا قرار داد.
 
البته Tom Britton سیاست مصونیت عمومی را زیر سوال می برد. وی می گوید در اینصورت باید منتظر تعداد بالای مرگ و میر در جامعه باشیم. بهتر است که سعی کنیم از طریق اعمال محدودیت ها در جلمعه تا حدودی سرایت بیماری را کنترل کنیم و این کار فقط از طریق تلفیق رعایت عمومی و رسیدن به مصونیت عمومی امکانپذیر است.
 
Antal visningar : 108
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial