پلیس ایران سه نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی نوزاد بازداشت کرد

پلیس ایران ماجرای فروش نوزادان در اینترنت را تایید کرده و گفته سه نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند.

به گزارش پلیس یک نوزاد ۲۰ روزه و یک نوزاد دوماهه همراه دستگیرشدگان پیدا شده است که به ادعای متهمان “از خانواده‌های بی‌بضاعت به ازای مبلغی اندک خریداری شده‌اند.”

گزارش شده متهمان نوزادان را حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از خانواده‌های فقیر خریده و تا ۵۰ میلیون تومان می‌فروخته‌اند.

https://www.bbc.com/persian/live/institutional-53159466

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial