پلیس خانه و کلینیک دکتر مارادونا را به اتهام ‘قتل غیر عمد’ بازرسی کرد

21:49

پلیس خانه و کلینیک خصوصی لئوپولد لوکه را در شهر بوئنوس آیرس بازرسی کرد تا به شواهد بیشتری در مورد شیوه درمان مارادونا پس از جراحی او دست پیدا کند.

مارادونا چهار روز پیش در ۶۰ سالگی و به دلیل حمله قلبی در خانه درگذشت. دختران او خواهان ارائه اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درمان پدرشان شدند.

ماردونا اوایل نوامبر یک جراحی موفق برای برداشتن لخته خونی که در سرش بود، انجام داد. او همچنین برای ترک الکل تحت درمان قرار داشت.

دکتر لوکه گفته است که با مسئولان دولتی همکاری خواهد کرد. او همچنین گفت تا آخرین زمانی که می‌توانسته به بهترین نحو برای درمان مارادونا تلاش کرده است.

Antal visningar : 92
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial